ซิตี้แบงก์ เผย 6 กองทุนเด่นฝ่าวิกฤต ตอบโจทย์การลงทุนรับอนาคต

ธนาคารซิตี้แบงก์ นำเสนอ 6 กองทุนเด่นที่จะมาช่วยตอบโจทย์การลงทุนท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน และยังคงสร้างความวิตกให้กับนักลงทุน และเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง ธนาคารฯ ได้มีการนำเสนอกองทุนที่หลากหลาย รวมทั้งกองทุนตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมแบบผสม และ กองทุนรวม Thematic โดยทั้ง 6 กองทุนนี้ประกอบด้วย 1.กองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่โดนเด่นในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 2.กองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม และเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคม 3.กองทุนรวมตราสารทุนในบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่เน้นกลุ่มพลังงานใหม่ หรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภูมิอากาศ 4.กองทุนรวมตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงที่ออกโดยบริษัทชั้นนำในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 5.กองทุนรวมแบบผสมที่แบ่งการลงทุนเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 6.กองทุนรวม Thematic ที่ตอบโจทย์ Mega Trends ในอนาคต อย่างไรก็ตามแนะนักลงทุนต้องติดตามประเด็นสำคัญของสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนและรักษาผลประโยชน์ในระยะยาวท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวน

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังดำเนินอยู่ทั่วโลก ทำให้ภาพรวมของตลาดการลงทุนทำให้ยังคงมีความท้าทายสูง อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจยังคงสร้างความวิตกให้กับนักลงทุน แต่ในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นก็จะมีโอกาสรวมอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งซิตี้แบงก์ในฐานะสถาบันทางการเงินระดับโลกที่มีบริการด้านการบริหารความมั่งคั่งจะมาแนะการลงทุนที่น่าสนใจอันสอดคล้องไปกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี 6 กองทุนเด่นที่น่าจับตามองมาช่วยตอบโจทย์การลงทุนท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ประกอบด้วย

  • กองทุนรวมตราสารทุน JPMorgan Pacific Equity Fund ที่เน้นปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่โดนเด่นในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เช่น การลงทุนบริษัทที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง และอื่น ๆ ที่มีโอกาสในการเติบโตและการทำกำไรสนับสนุน
  • กองทุนรวมตราสารทุน AB Sustainable Global Thematic ที่ทำกำไรจากการลงทุนในบริษัทที่จะได้รับผลประโยชน์จากผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้น 3 ธีมหลัก ได้แก่ การลงทุนบริษัทที่เกี่ยวกับสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม และเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคม
  • กองทุนรวมตราสารทุน Schroder ISF Global Climate Change ที่เน้นการลงทุนในบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์และสามารถรับมือกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เน้นลงทุนในกลุ่มพลังงานใหม่ หรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภูมิอากาศ ได้แก่ พลังงานสะอาด (Clean Energy) กลุ่มที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือผลิตชิ้นส่วนที่ช่วยลดโลกร้อน (Energy Efficiency) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประสิทธิภาพ (Environmental Resources) บริษัทที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อน (Low-Carbon Leader) และกลุ่มธุรกิจการขนส่งแบบยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้า (Sustainable Transport)
  • กองทุนรวมตราสารหนี้ PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund โดยลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงที่ออกโดยบริษัทชั้นนำในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่สร้างผลตอบแทนสูงกว่าตลาดตราสารหนี้ทั่วไปแต่ความผันผวนที่ต่ำกว่าตราสารทุน
  • กองทุนรวมแบบผสม Allianz Income & Growth ที่แบ่งการลงทุนเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ
  • กองทุนรวม Thematic Allianz Thematica ที่จัดสรรการลงทุนตามประเภทอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ Mega Trends ที่มีโอกาสการเติบโตสูงในอนาคต โดยเลือกหุ้นและธีมการลงทุน 5- 7 ธีมที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว เช่น การจัดการน้ำและทรัพยากร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ปัญญาประดิษฐ์ และอื่น ๆ

ทั้งนี้ซิตี้โกลด์พร้อมนำเสนอการบริการความมั่งคั่งในการกระจายการลงทุนได้ทั่วโลกกว่า 200 กองทุน จากพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่หลากหลายกับ 5 บลจ.ในประเทศและ 13 บลจ.ต่างประเทศ โดยมีความหลากหลายของกองทุนทั้งประเภทของสินทรัพย์ และภูมิภาคของการลงทุน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง เพื่อประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สนใจสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิตี้โกลด์ กรุณาติดต่อธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย โทร. 0-2081-0999 หรือ www.citibank.co.th/th/citigold  รวมถึงเพิ่ม Citi Thailand เป็นเพื่อนทาง LINE

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสินใจ และไม่ขายให้บุคคลอเมริกัน