โทเทิ่ล แอสเสท แฟรนไชส์

โทเทิ่ล แอสเสท แฟรนไชส์

03_totall_logo

โท เทิ่ล ดำเนินธุรกิจตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยทีมงานซึ่งมีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน พร้อมเป็นที่ปรึกษาและเป็นฐานข้อมูลให้กับลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ลักษณะกิจการ

ตัวแทน, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ชื่อธุรกิจ (ไทย) โทเทิ่ล แอสเสท แฟรนไชส์
ชื่อธุรกิจ (Eng)

Total Assets

ความเป็นมา บ.โทเทิ่ล แอสเสท แฟรนไชส์ จก. เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการรับฝากซื้อ – ฝากขาย –ฝากเช่า อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่ยาวนาน ได้สร้างชื่อเสียงและพัฒนาธุรกิจให้เติบโดอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยมุ่งเน้นที่ จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของผู้ใช้บริการ ซื้อ-ขาย –เช่า อสังหาริมทรัพย์ โทเทิ่ล ให้บริการด้วยระบบเครือข่าย การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร พร้อมให้ความช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์แก่ทั้งผู้ซื้อผู้ขายด้วยจรรยาบรรณ และความเป็นมืออาทีพอย่างแท้จริง
ลักษณะสินค้า

และบริการ

โทเทิ่ล ดำเนินธุรกิจตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยทีมงานซึ่งมีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน พร้อมเป็นที่ปรึกษาและเป็นฐานข้อมูลให้กับลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

 • บริการช่วยค้นหาบ้าน – อาคาร – ที่ดิน โทเทิ่ล เป็นตัวแทนในการค้นหา ตรวจสอบบ้าน-อาคาร ที่ดิน และเป็นที่ปรึกษาเรื่องการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ในทุกด้าน ด้วยฐานข้อมูลที่ทันสมัย
 • บริการตัวแทน ซื้อ- ขาย- เช่า อสังหาริมทรัพย์ด้วยความชำนาญ โทเทิ่ล บริการรับฝาก ซื้อ – ขาย- เช่า บ้าน อาคาร ที่ดิน ดูแลการขาย การเจรจาต่อรอง สิทธิประโยชน์และการจัดทำนิติกรรมต่างๆ
 • บริการจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริการพิเศษด้วยการให้คำปรึกษาและจัดหาสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้กับลูกค้า ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด กู้ได้สูงสุด
 • บริการดูแลลูกค้าหลังการขาย TOTAL พร้อมด้วยฝ่ายบริการดูแล ลูกค้าหลังการขาย แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง เป็นที่ปรึกษาการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ออกแบบตกแต่ง
ประเทศ

Thailand

Thailand

กลุ่มประเทศ

ASEAN Economic Community (AEC)

ค่าแฟรนไชส์ 160,000 บาท
จำนวนสาขา 2 สาขา
รายละเอียดสาขา

นโยบายการขยายสาขา ขายแฟรนไชส์ กรุงเทพ – ปริมณฑล 1 เขต 1 สาขา, ต่างจังหวัด 1 จังหวัด 1 สาขา
การลงทุน มี 2 แบบ ระยะเวลาใช้สิทธิ์ 5 ปีเงื่อนไขการเป็นสมาชิกแฟรนไชส์

 • Franchise fee 160,000 บาท
 • Management Fee 2,500 บาท:เดือน
ระยะเวลาคืนทุน

คุณสมบัติผู้ลงทุน
  1. มีความสนใจและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  1. มีเวลา และความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ
  1. รักงานบริการงานและสามารถจัดการงานบุคคลได้
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ
  1. ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่ รวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่ และออกแบบสำนักงาน
  2. ได้รับการถ่ายทอดระบบธุรกิจ การค้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้ไม่จำกัด
  1. ได้รับการอบรมผ่านคู่มือแฟรนไชส์ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
  1. ชุด Start Up kits พร้อม CD แบบฟอร์ม เอกสาร สัญญาต่างๆ
  1. อบรมตัวแทนขาย “ความรู้ก่อนสู่ภาคสนาม” จำนวน 5 ท่าน
  1. ใช้ข้อมูลเครือข่ายธุรกิจ และทรัพย์สินส่วนกลางผ่าน www.totalassets.co.th
  1. เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
  1. ทีมที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา
อื่นๆ จุดเด่นของธุรกิจตัวแทนนายหน้า รับฝากซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ คือ วงเงินการลงทุนไม่มาก แต่สามารถสร้างรายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้คืนทุนได้เร็วและผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายบริหารพัฒนาแฟรนไชส์
ที่อยู่ บ.โทเทิ่ล แอสเสท แฟรนไชส์ จก.

เลขที่ 1005 ถ.ประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทร.

0-2980-0788,081-8390860

โทรสาร

0-2573-4023

อีเมล์

total_kai@hotmail.com

เว็บไซต์

www.totalassets.co.th

 

http://www.thaifranchisecenter.com/directory/detail.php?fcID=f0000000445&ShowOnly=Thai

ใส่ความเห็น