เทคนิคและวิธีการเก็บน้ำผึ้งชันโรง

 6863

ปัจจุบัน ผึ้งชันโรงหรือผึ้งจิ๋วกลับกลายมาเป็นผึ้งเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นจำนวนมาก เพราะตลาดโลกมีกระแสความต้องการค่อนข้างสูง ด้วยสรรพคุณของน้ำผึ้งชันโรง แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงรายใหม่ ๆ อาจยังไม่รู้เทคนิควิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บน้ำผึ้งชันโรง เพราะขาดความเชี่ยวชาญจำเป็นต้องค้นคว้าศึกษาเทคนิคและวิธีการเก็บที่ถูก ต้องเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
คุณ วิสิทธิ์ ธนูอาจ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2551 จังหวัดจันทบุรี ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงผึ้งชันโรง ได้เผยแพร่เทคนิคและวิธีการเก็บน้ำผึ้งชันโรง ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง หรือ ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาและนำไปใช้อย่างถูกวิธี โดยวิธีการและรายละเอียดมีดังนี้

 SmallBeeHoney3

1. การเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งจากรังผึ้งชันโรงควรกระทำในฤดูร้อนหลังการบานของดอกไม้ หมดไปแล้ว ประมาณ เดือนห้าหรือเดือนหก เป็นช่วงฤดูกาลที่ผึ้งชันโรงเตรียมออกเรือนตามธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่า เราจะชิงแยกรังของมันเสียก่อนที่มันจะออกเรือน ดังนั้น การเปิดรังแบ่งดักแด้และตัวเต็มวัยจากรังเลี้ยงก็สามารถเก็บน้ำผึ้งไปในตัว ด้วย ห้ามเก็บช่วงฤดูฝนหรือวันที่อากาศชื้น เพราะน้ำผึ้งมีคุณสมบัติดูดความชื้นได้ดีมาก จะทำให้น้ำผึ้งเหลว เกิดการหมักบูดได้ เมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ทำการเช็ครังว่าในแต่ละรังมีปริมาณน้ำผึ้งมาก น้อยแค่ไหน เมื่อเช็ครังแล้วปรากฏว่าภายในรังมีน้ำผึ้งมากตามที่ต้องการให้เริ่มขั้นตอน ต่อไปคือการเตรียมวัสดุ ซึ่งประกอบไปด้วย มีดปลายแหลมยาว ถุงมือ ผ้าปิดปาก หมวกปิดผม และภาชนะสำหรับใส่น้ำผึ้ง เน้นอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นอุปกรณ์ที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อต้มหรือนึ่งเรียบ ร้อยแล้ว

 chunrong3

2. หลังจากนั้นให้ใช้มีดปลายแหลมที่เตรียมไว้ตัดส่วนน้ำผึ้ง (ถ้วยน้ำผึ้ง) การเก็บควรเก็บทั้งกลุ่มถ้วยน้ำผึ้ง แล้วรีบนำไปใส่ในภาชนะปิดฝาทันที เวลาตัดควรพยายามไม่ให้ปนเกสร หรือส่วนอื่นๆ ออกมา ซึ่งภายในรังของผึ้งจะประกอบไปด้วย 5 ส่วนด้วยกัน คือ ไข่แก่, ไข่อ่อน, น้ำผึ้งหรือถ้วยน้ำผึ้ง, เกสร, น้ำหวาน ก่อนตัดให้ใช้ภาชนะที่เตรียมไว้มารองรับน้ำผึ้งส่วนที่ตัด

 DSC05602

3. หลังจากตัดเสร็จแล้ว ก็จะได้ส่วนน้ำผึ้งที่มีชันห่อหุ้มอยู่ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าถ้วยน้ำผึ้ง ให้ทำการบีบน้ำผึ้งออกให้หมดให้เหลือเฉพาะชันดังกล่าว

 1363600859

4. จากนั้นนำน้ำผึ้งที่ได้ใส่ภาชนะ (อาจจะเป็นขวดโหลหรือภาชนะใสที่มีฝาปิด) นำน้ำผึ้งที่ได้ไปตากแดดเพื่อลดความชื้นให้น้ำผึ้งมีความเหนียวหนืด ประมาณ 6-7 วัน

 viewcrop3to2_newsimage.php

5. หลังจากนำน้ำผึ้งตากแดดไปเรื่อยๆ สิ่งปลอมปน เศษวัสดุต่างๆ ก็จะลอยขึ้นมาให้ทำการตักเศษสิ่งปลอมปนเหล่านั้นออกทิ้งทุกวัน หลังจากตากแดดตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ก็ให้ใช้ผ้าขาวบางกรองอีกครั้ง ขั้นตอนการกรองน้ำผึ้ง เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอีกหนึ่งขั้นตอนเพราะ ทำให้น้ำผึ้งสะอาด น่ากิน กระบวนการกรองน้ำผึ้งควรรักษาความสะอาดเป็นหลัก จะทำให้ได้น้ำผึ้งล้วนๆ เกือบ100 % มีสิ่งเจือปนตามธรรมชาติน้อยที่สุด เช่น ปริมาณเกสร ชันผึ้งและอื่นๆ น้ำผึ้งที่เก็บเกี่ยวควรเป็นน้ำผึ้งที่มีความข้นและความหนืดสูงเก็บไว้ใน อุณหภูมิห้องได้นานกว่า 6 เดือน โดยไม่ระเบิด ไม่เกิดส่าเหล้า ได้น้ำผึ้งที่บริสุทธิ์แล้วบรรจุใส่ขวดที่ผ่านการนึ่งหรือฆ่าเชื้อเรียบร้อย แล้ว เพื่อจำหน่ายต่อไป

**หมาย เหตุ : ในการเก็บน้ำผึ้งชันโรง ให้ได้น้ำผึ้งที่มีความบริสุทธิ์และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่าง ประเทศนั้น สิ่งแรกที่เกษตรกรควรคำนึงถึง คือ เรื่องของความสะอาด เนื่องจากความสะอาดจะเป็นผลต่อประสิทธิภาพและจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของ น้ำผึ้งได้อีกด้วย
แหล่งที่มาของข้อมูล : วิสิทธิ์ ธนูอาจ. สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555.

เรียบเรียงโดย : โสภาวรรณ เบ็ญระเหม เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัด จ.จันทบุรี

 http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=2191&s=tblanimal

ใส่ความเห็น