เคาน์เตอร์เซอร์วิส

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

49_counter_logo02

ธุรกิจของเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นธุรกิจการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนการจำหน่ายบัตรผ่านเข้าชมการแสดงต่าง ๆ

 

 

ลักษณะกิจการ ไปรษณีย์, บริการเติมเงินมือถือออนไลน์, รับชำระค่าสินค้าและบริการ
ชื่อธุรกิจ (ไทย) เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ชื่อธุรกิจ (Eng) Counter Service
ความเป็นมา บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( C . P . GROUP ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2537 เป็นบริษัทแรกที่เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในธุรกิจตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้า และค่าบริการผ่านจุดให้บริการ โดยในปัจจุบัน ทางบริษัทฯมีร้านสาขารับชำระเงินกว่า 6,000 สาขา
ลักษณะสินค้า

และบริการ

เป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้า และค่าบริการ ให้กับบริษัทฯชั้นนำมากกว่า 300 บริษัท และได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร
ประเทศ ThailandThailand
กลุ่มประเทศ ASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์ ไม่ระบุ
จำนวนสาขา 6,000 สาขา
รายละเอียดสาขา อาทิเช่น ใน Department Store , Supermarket , Super Center และ ร้านค้าทั่วไป เป็นต้น
นโยบายการขยายสาขา ขายแฟรนไชส์ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มีนโยบายขยายสาขาให้ครบ 10,000 สาขา ในปี 2553 โดยเป็นการให้สิทธิทางการค้า ( franchise ) เพื่อให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และทุกชุมชน
การลงทุน
  1. ค่าแฟรนไชส์ 30,000 บาท / 3 ปี
  1. เงินสดค้ำประกันวงเงิน 200,000 บาท ( โอนดอกเบี้ยให้เมื่อครบปี )
  2. บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนอุปกรณ์
ระยะเวลาคืนทุน
คุณสมบัติผู้ลงทุน
  1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
  2. มีทำเลที่ตั้งร้านเหมาะสม
  3. ไม่มีประวัติในทางที่เสียหาย
  4. มีความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่ต้องการประสบความสำเร็จร่วมกับบริษัทฯ
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ
  1. สร้างผลตอบแทนและลูกค้าหมุนเวียนภายในร้านให้มากขึ้น
  2. การเพิ่มจำนวนสินค้าและบริการใหม่ ๆอย่างต่อเนื่อง
  3. สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
  5. การบริการหลังการขาย ตลอด 24 ชม.
อื่นๆ
  1. เป็นผู้นำในธุรกิจการรับชำระภายในประเทศ
  2. มีจำนวนสาขาและบริการมากที่สุด
  3. มีศูนย์ Call Service ให้กับลูกค้า ตลอด 24 ชม.

 

 

ชื่อผู้ติดต่อ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจสาขา)
ที่อยู่ เลขที่ 119 ชั้น 4-6 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-6482254-59, Call service 0-2711-7788
โทรสาร 0-2679-0227
อีเมล์ rungthipcha@counterservice.co.thworawanjit@counterservice.co.th
เว็บไซต์ www.counterservice.co.th

http://www.thaifranchisecenter.com/directory/detail.php?fcID=f000000466&ShowOnly=Thai

ใส่ความเห็น