เพาะพันธ์ลูกสุนัขขาย นำความชอบมาเปลี่ยนเป็นอาชีพ

 ลูกสุนัข1

                บรรดาผู้ที่ชื่นชอบ และรักเจ้าสุนัขทั้งหลาย วันนี้ลองหันมาดูธุรกิจนี้ การเพาะพันธุ์ลูกสุนัขขาย เราจะเก็บความสามารถในการเพาะพันธุ์เจ้าหมาน้อยไว้คนเดียวทำไม เอามาทำให้เกิดประโยชน์กันดีกว่าสุนัขถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานแล้วตั้งแต่อดีต โดยมักจะเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้าน แต่ในปัจจุบันการเลี้ยงสุนัขนั้นมีหลายเหตุผลเพิ่มขึ้น ทั้งการเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา หรือจะเลี้ยงไว้เพื่อดูเล่น จนมาถึงเลี้ยงไว้เพื่อการค้าจนกลายมาเป็นอาชีพอิสระโดยสุนัขพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากสุดในตลาดตอนนี้ คือ ปอมเมอร์เรเนียล ไซบีเรียน ฮัสกี้

ลูกสุนัข2

ก่อนจะเลี้ยงสุนัขเพื่อจำหน่ายจำเป็นต้องรู้

สิ่งแรกต้องมีความชอบความรัก ผู้ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นเป็นผู้เลี้ยง โดยอาศัยการคลุกคลีแล้วก็มีความเอาใจใส่ต่อสุนัขที่เราเลี้ยง เหมือนกับมันเป็นสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่ง

เมื่อเรามองการเลี้ยงสุนัขเพื่อจำหน่ายอย่างจริงจัง สิ่งสำคัญที่จะต้องรู้คือความต้องการของตลาด ณ ปัจจุบัน การเริ่มต้นควรเลี้ยงสุนัขที่ ดูแลง่ายและมีโรคประจำตัวที่น้อยที่สุดก่อน

การเลือกสายพันธุ์ที่ดีมาเลี้ยง มีความจำเป็นมาก สุนัขตัวที่เราจะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคต ควรที่จะเลือกสุนัขที่ เป็นสายพันธุ์แท้ ถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปก็ตาม

การรู้จัก นิสัยใจคอ โรค ประจำตัว ของสุนัขพันธุ์ที่เราเลี้ยงเป็นอย่างดี เพราะธรรมชาติของสุนัขแต่ละพันธุ์อาจจะต่างกัน

การผสมพันธุ์ สิ่งสำคัญที่สุดในอาชีพนี้ เราจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรม ของสุนัขทั้งตัวผู้และตัวเมีย ในเรื่องวงจรการเป็นสัด จนถึงขั้นตอนการตั้งท้อง รวมถึงภาวะผิดปกติหลังการคลอดไปแล้ว

สถานที่เลี้ยง จะต้องไม่แออัด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีความสะอาด เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆ

ลูกสุนัข

แล้วจะนำสุนัขไปขายได้ที่ไหน

                เมื่อมีลูกสุนัข อยู่ในวัยพร้อมจำหน่ายแล้ว ช่องทางการขายสุนัขในปัจจุบันได้เปิดกว้างมาก โดยช่องทาง ที่ง่ายและสะดวกที่สุด ก็คือการ ขายทางอินเตอร์เน็ต  ซึ่งหากพบลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดกัน ทางสายการบินต่างๆ ก็มีบริการรับส่งลูกสุนัขให้อีกด้วย ช่องทางการขายอีกช่องทางหนึ่ง ก็เป็นตลาดนัดใกล้ๆบ้านก็ได้