อี.อาร์.เอ

อี.อาร์.เอ

01_era_logo02

ERA คือระบบแฟรนไชส์สำหรับธุรกิจซื้อ/ขาย อสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการใหม่และบ้านมือ 2 เริ่มดำเนินการในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ.1971 ปัจจุบันดำเนินการอยู่ใน 51 ประเทศ 3,600 สาขาทั่วโลก

ลักษณะกิจการ

ตัวแทน, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ชื่อธุรกิจ (ไทย) อี.อาร์.เอ
ชื่อธุรกิจ (Eng)

ERA

ความเป็นมา ERA เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ในเครือ Realogy Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ใหญ่สุดในโลกERA เริ่มดำเนินการในประเทศตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบัน ERA Franchise (Thailand) เป็นเจ้าของสิทธิ์ Master Franchise ในประเทศไทย มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศและมีตัวแทนขายกว่า 600 คน
ลักษณะสินค้าและบริการ ERA มุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมงานขายรวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน และที่สำคัญที่สุดคือระบบฝึกอบรมของ ERA

 • พ.ศ 2536 แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทย
 • พ.ศ 2537 บริษัทแรกที่ใช้ Computer-Online ในการขายบ้าน
 • พ.ศ 2539 บริษัทแรกที่ใช้ Inter-net ขายบ้านมือ 2
 • พ.ศ 2542 บริษัทแรกที่ใช้ระบบ Call-Center
 • พ.ศ 2547 บริษัทแรกที่ใช้ระบบ Mobile Marketing
 • พ.ศ 2549 บริษัทแรกที่ใช้ระบบ Active Mapping System

สินค้าและบริการต่าง ๆ สำหรับสมาชิกสามารถดูได้ใน www.erathai.com

ประเทศ

Thailand

Thailand

กลุ่มประเทศ

ASEAN Economic Community (AEC)

ค่าแฟรนไชส์ 600,000 บาท
จำนวนสาขา 25 สาขา
รายละเอียดสาขา 1 สาขาดำเนินการเอง
นโยบายการขยายสาขา ขายแฟรนไชส์ ในรูปแบบแฟรนไชส์ บริษัท, จังหวัด, ภูมิภาค
การลงทุน ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนและรูปแบบธุรกิจ (Business Model)

 • ค่าแฟรนไชส์ 600,000 – 3,500,000 บาท
 • Training  Program  16,500 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 3-5 ปี
คุณสมบัติผู้ลงทุน
  1. เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย
  2. มีทำเลที่ตั้งต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่
  3. ต้องมีพื้นที่เป็นสัดส่วนตามข้อกำหนด
  4. มีบุคคลที่สามารถบริหารงานได้ (ผู้จัดการ)
  5. มีทีมงานอย่างน้อย 3 ท่านขึ้นไป (พนักงานขายและเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ
  1. สร้างและบริหารเครือข่ายของ ERA ภายในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
  2. เป็นผู้นำและพัฒนาวงการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้วยระบบเครือข่ายแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลกลางอสังหาริมทรัพย์ การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และรายการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในรายการของ ERA
  4. คอยให้คำปรึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในแก่บรรดาบริษัท สมาชิก ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ และมีประสบการณ์ กว่า 15 ปี
  5. สนับสนุนให้ข้อมูลการตลาดของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในทุกประเภท เพื่อให้บริษัทสมาชิกและตัวแทนบริษัทฯ สามารถดำเนินการให้บริการซื้อ-ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ แก่ลูกค้าโดยผ่านต่ออุปสรรคและปัจจัย ซึ่งจะเป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
  6. ทีมงานของ ERA ที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของท่าน
  7. เครือข่ายธุรกิจของ ERA จากทั่วประเทศและทั่วโลก
  8. สิทธิในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของ ERA
  9. เป็นที่ปรึกษาในการบริหารธุรกิจตัวแทนนายหน้าซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
  1. สิทธิในการหารายได้จากทรัพย์สินในระบบของ ERA
  1. เอกสารและรูปแบบของสัญญาต่าง ๆทุกประเภทเพื่อใช้สำหรับการประกอบธุรกิจ
  1. รูปแบบการตกแต่งสำนักงาน ERA ซึ่งจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อื่นๆ หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ( กรณีมีเรียบร้อยแล้ว )
 1. สำเนาทำเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
 1. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
 1. แผนที่แสดงที่ตั้ง บริษัท พร้อมรูปถ่ายสำนักงาน

( การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในฐานะ ERA สามาระทำการหารายได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทุกเขตทั่วประเทศไทย ด้วยระบบเครือข่ายและรูปแบบเฉพาะมาตรฐานสากล ERA)

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก – ระยะเวลาของข้อตกลงการเป็นสมาชิก คราวละ 3-5 ปี

ชื่อผู้ติดต่อ บริษัท อีอาร์เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 480,482 ถนนรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310
โทร.

02-5144455

โทรสาร

02-5144456

อีเมล์

erathai.sr@gmail.com

เว็บไซต์

www.erathai.com

http://www.thaifranchisecenter.com/directory/detail.php?fcID=f0000000281&ShowOnly=Thai

ใส่ความเห็น