พณ.แจงรมยามอดปลอดภัยตามหลักสากล

“พาณิชย์”ชี้แจงวิธีรมยากำจัดมอดมีความปลอดภัยตามหลักสากล ใช้สารเคมีสำหรับกำจัดศัตรูพืชและผลิตผลพืชโดยเฉพาะ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ โฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลองค์การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลข้าวในสต๊อกรัฐบาลทั้งเรื่องปริมาณและคุณภาพนั้น ยืนยันว่าการรมยาเพื่อฆ่าแมลงมีขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งเป็นระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าวทุกโกดัง และเป็นมาตรฐานสากล ขณะที่สารเคมีที่ใช้คือ สารอลูมิเนียมฟอสไฟด์ เป็นชนิดที่ระบุชัดว่าใช้กับการกำจัดศัตรูพืช และผลิตผลพืชโดยเฉพาะ            

ทั้งนี้ ขั้นตอนการรมยาสำหรับข้าวสารมีกำหนดไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้  ให้เก็บกวาดโกดังที่จะรมยาฆ่าแมลงให้สะอาด เพื่อทำการกำจัดมอดและแมลงที่อยู่นอกของผ้าคลุมกองข้าวสาร จากนั้นคลุมผ้าตามขนาดของกองข้าวสารแต่ละโกดัง เก็บชายผ้าพร้อมทับถุงทรายกันลมพัด เพื่อให้ยาที่รมมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการอบยา (อะลูมิเนียมฟอสไฟด์) ให้อบยาในภาชนะที่เตรียมไว้ (ถุงผ้า) ถุงละประมาณ 50-80 เม็ด แล้วนำถุงยาที่เตรียมไว้ใส่ตามช่องของกระสอบข้าวสารจากพื้น โดยใส่ถุงผ้าเริ่มจากลูกที่ 5-6 จากพื้น และใส่ห่างกันทุกๆ 3 แถวของกองข้าวสาร หลังจากนั้นให้สเปรย์น้ำยาและรมควันไล่ตัวมอด เพื่อให้ตัวมอดเป็นหมัน ไม่ให้เกิดการขยายพันธุ์ และสุดท้ายหลังจากรมควันยาเสร็จแล้ว ให้ทิ้งไว้จนครบ 10 วัน แล้วเปิดผ้าคลุม เพื่อเก็บถุงยาที่หมดประสิทธิภาพออกจากโกดัง และให้ตรวจสภาพกองข้าวสารหลังจากการยาฆ่าแมลงว่ามีกองข้าวล้มหรือไม่

นายวุฒิไกร กล่าวว่า ตามสรรพคุณสารอะลูมิเนียมฟอสไฟด์ เป็นสารที่ใช้เพื่อการดูแลสินค้าเกษตรในโรงเก็บ ป้องกันไม่ให้มีมอดสำหรับข้าวเปลือก ผีเสื้อข้าวเปลือก ผีเสื้อข้าวสาร เป็นต้น และยังกำหนดขนาดการใช้คือ ผลิตผลพืชบรรจุกระสบ 1-2 เม็ด ต่อ 1 ตัน ระยเวลารมควัน 5-7 วัน ระยะเวลาถ่ายก๊าซ 12 ชั่วโมง และให้ใช้เฉพาะผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย ซึ่งผ่านการทดสอบความรู้ความชำนาญจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น ซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดนี้ อคส.ก็กำหนดให้ทำตามทุกขั้นตอน

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Posttoday

ใส่ความเห็น