นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์ ประกาศแต่งตั้ง “ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

นู สกิน  เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์ ประกาศแต่งตั้ง เมลิซ่า ทันโทโกะ คีอาโน่ ดำรงตำแหน่ง “ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” รับผิดชอบและบริหารงานรวม 11 ประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

 นางเมลิซ่า ทันโทโกะ คีอาโน่

มร. ทรูแมน ฮันท์ กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์ เปิดเผยว่า นู สกิน มีมติประกาศแต่งตั้ง นางเมลิซ่า ทันโทโกะ คีอาโน่ ดำรงตำแหน่ง “ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” รับผิดชอบและบริหารงานรวม 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้งได้รับมอบหมาย ให้ดูแลตลาดที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ นู สกิน คือ ญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ จะช่วยเสริมทัพโครงสร้างการบริหาร นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส ในทุกภูมิภาคมีความพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตของธุรกิจในแต่ละประเทศให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ตามกลยุทธ์การดำเนินงานไปสู่การเป็นบริษัทฯ              ที่ดำเนินธุรกิจขายตรงระดับโลกอย่างแข็งแกร่ง ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ต่อต้านความเสื่อมชรา โดยการแต่งตั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

“เมลิซ่า ถือเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถโดดเด่นในการบริหาร นู สกิน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจึงมั่นใจมอบหมายภารกิจในการขยายการดูแลเพิ่มไปที่ ตลาดในญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบที่ใหญ่ที่สุดในการบริหารระดับภูมิภาค ประกอบกับด้วยวิสัยทัศน์และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เมลิซ่า มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ส่วนแบ่งรายได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลับขึ้นมามีรายได้เพิ่มขึ้น จนกลายเป็นภูมิภาคที่สร้างการเติบโตให้กับบริษัทแบบก้าวกระโดด ดังนั้นเราเชื่อมั่นว่าการแต่งตั้งประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการทำงานของผู้บริหาร นู สกิน ให้ทำงานร่วมกับผู้นำธุรกิจในภูมิภาคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน” มร. ทรูแมน ฮันท์ กล่าว

 

เมลิซ่า ทันโทโกะ คีอาโน่ บริหาร นู สกิน ภายใต้ประสบการณ์ด้านการตลาดมากว่า 30 ปี โดยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง ประธาน นู สกิน ภูมิภาคแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริหาร นู สกิน ในภูมิภาค ทั้งหมด 9 ประเทศ นอกจากนี้ เมลิซ่า เคยดำรงตำแหน่ง รองประธานด้านบริหารการตลาดฝ่ายส่งเสริมงานผู้แทนจำหน่ายทั่วโลก โดยขึ้นตรงกับสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้จัดการทั่วไปของ นู สกิน ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ผู้อำนวยการด้านการตลาดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิผ่าตัดหัวใจเด็กแห่งประเทศไทย คณะกรรมการมูลนิธิเด็กในประเทศฟิลิปปินส์ และคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

ปี 2010 เมลิซ่า ได้รับรางวัล “สตีวี่ อวอร์ด” ในฐานะผู้บริหารหญิงที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นในระดับภูมิภาคเอเชีย และสามารถทำให้ นู สกิน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก นอกจากนี้ เมลิซ่ายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสภาที่ปรึกษาของภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ในปี 2011 ของสหพันธ์สมาคมการขายตรงโลก (WFDSA) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี

 

เมลิซ่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการจัดการธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เธอได้รับทุนการศึกษาอีกด้วย