ธุรกิจไม้น้ำ ตลาดยังต้องการ

ไม้น้ำ4

วันนี้เอาธุรกิจที่ออกจะดูสวยงามมาฝากกัน ธุรกิจที่ว่าคือธุรกิจเกี่ยวกับไม้น้ำ การเพาะพันธ์ไม้น้ำ และการจำหน่ายไม้น้ำ การผลิตไม้น้ำเพื่อการค้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

ไม้น้ำ1

การผลิตเพื่อการส่งออก

ประเภทนี้คุณต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับไม้น้ำ วิธีการเพาะเลี้ยง  ช่องทางการส่งออก ตลาดในต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คุณสามารถหาได้ที่สถาบันวิจัยปลาสวยงาม อยู่ที่ตึก ปรีดา กรรณสูตร กรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น6

ไม้น้ำ3

การเป็นเกษตรกรรายย่อย

ถ้าคุณไม่ชอบยุ่งยาก ก็ควรเป็นประเภทนี้ เพราะมีการลงทุนน้อย สินค้าไม่ต้องเน้นคุณภาพมากนัก ซึ่งเป็นการเน้นตลาดภายในประเทศ

ไม้น้ำ

มาทำความรู้จักพรรณไม้น้ำ

พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ คือ ไม้น้ำที่สามารถขึ้นได้ในน้ำ มีบางส่วนพ้นน้ำแต่รากอยู่ใต้น้ำ เป้าหมายของการเพาะเลี้ยงไม้น้ำหลักๆเลยคือนำมาประดับตู้ปลา  พรรณไม้น้ำเป็นสินค้าส่งออกอีกประเภทหนึ่ง แต่ผู้ที่จะผลิตต้องมีความรู้เกี่ยวกับไม้น้ำมากพอสมควร ขณะนี้ตลาดไม้น้ำยังไม่มีคู่แข่งมากนักดังนั้น ธุรกิจตัวนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ในตลาดบ้านเราก็ยังมีไม่มาก ยังสามารถดำเนินการให้เติบโตขึ้นได้อีกมาก

ไม้น้ำ2

ธุรกิจด้านการเกษตรของเราถือว่าเราได้เปรียบ เพราะเรามีพื้นฐานการผลิตอนู่แล้ว ผลผลิตในด้านการเกษตรของเราถือว่าอยู่แถวหน้าเพราะฉะนั้น ช่องทางธุรกิจด้านการเกษตรเป็นตัวสร้างรายได้ให้เราเป็นอย่างดี เราไม่ควรมองข้ามธุรกิจไม้น้ำนี้ไป