การเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยรำและปลาป่น

การเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยรำและปลาป่น

ไรแดงเป็นอาหารธรรมชาติที่ดีสำหรับการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยเฉพาะสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ ทั้งปลาสวยงามและปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาสอด เป็นต้น ปัจจุบันไรแดงจากธรรมชาติมีปริมาณลดลงเพราะสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนไป ในขณะที่ความต้องการไรแดงกลับเพิ่มขึ้น ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนไรแดงในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนมากขึ้น นายจันทร์ ศรีสุวรรณ เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำการเพาะเลี้ยงไรแดงเป็นอาชีพหลัก โดยเพาะเลี้ยงไรแดงมากว่า 20 ปี
การเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยรำและปลาป่น
เทคนิคการเลี้ยงไรแดงด้วยรำและปลาป่น

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.น้ำสะอาด

2.ปลาป่น 1 กก.

3.รำละเอียด 6.5 กก.

4.หัวเชื้อสาหร่ายเซลล์เดียว (น้ำสีเขียว จากบ่ออื่นๆ)

5.พ่อ-แม่พันธุ์ไรแดง

6.ปูนขาว (ช่วยปรับสภาพน้ำ ไม่ใส่ก็ได้)

7.บ่อซีเมนต์ขนาด 4 x 4 เมตร สูง 1 เมตร

2
ขั้นตอนการทำน้ำเขียว

1.นำน้ำสะอาดมาใส่ในบ่อให้สูงประมาณ 15 ซม.

2.ใส่รำละเอียดประมาณ 6.5 กก. ลงในบ่อ (ตารางเมตรละ 4 ขีด)

3.ใส่ปลาป่น 1 กก. ลงในบ่อ

4.คนให้ส่วนผสมเข้ากัน

5.ตั้งทิ้งไว้ 2 วัน

6.เทหัวเชื้อน้ำเขียว และคนให้เข้ากันอีกครั้ง

7.ตั้งทิ้งไว้ให้โดนแดดจัดๆ ประมาณ 5 วัน หมั่นคนบ่อยๆ น้ำจะค่อยๆ เริ่มเขียว

8.ถ้ามีกลิ่นแอมโมเนีย ให้เป่าออกซิเจนลงไปจนหมดกลิ่น (ถ้าหมดกลิ่นแล้วไม่ต้องเป่า) เพราะน้ำเขียวที่มีแอมโมเนียใช้เลี้ยงไรแดงไม่ได้

 ไรแดง

การเพาะไรแดง

1.เติมน้ำใส่ในบ่อเพิ่มให้สูงประมาณ 50 ซม.

2.นำพ่อ-แม่พันธุ์ไรแดงใส่ลงไปในบ่อ

3.ทิ้งไว้ 2-3 วันไรแดงจะเกิดจนเต็มบ่อ

4.เมื่อไรแดงมีจำนวนมากก็ตักมาให้ปลากิน หรือจำหน่ายได้ โดยใช้กระชอนช้อนไรแดงออกมา

5.ทำความสะอาดไรแดงโดยนำไปล้างในน้ำสะอาดอีกครั้ง

6.ทำการจำหน่ายในราคาช้อนละ 10 บาท หรือ กิโลกรัมละ 250 บาท

**อย่าให้น้ำเขียวหมดหรือให้น้ำใส เพราะจะทำให้ไรแดงไม่สามารถขยายพันธุ์ได้**

**ถ้าน้ำเริ่มเสียไรแดงจะเป็นตัวผอมๆ มากกว่าตัวกลมๆ ให้เปลี่ยนน้ำใหม่ทันที **

**น้ำที่ถ่ายทิ้งจากบ่อสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้**

**ตะกอนที่เหลือสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้**

แหล่งที่มาข้อมูลจาก : นายจันทร์ ศรีสุวรรณ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงไรแดง

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ. ชุมพร

ใส่ความเห็น